Ana Sayfa

FundaBasaranYavaslar3Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi misafir öğretim üyesi (2001-)

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi misafir öğretim üyesi (2013-)

Alexander von Humboldt Stiftung bursiyeri (2004, 2010)
EATLP üyesi (2005-)
İstanbul Barosu avukatı (1992-)

Uzmanlık alanları: Anayasal vergilendirme, vergi ceza hukuku, gelir vergilendirilmesi, vergi denetimi, uzlaşma

Adres: Tıbbiye Cad. No:49, 34668 Üsküdar / İstanbul
Tel: +90 216 349 84 00 / 1112
Faks: +90 216 388 77 10